IM: Mory Kanté

De West-Afrikaanse dichter en zanger Mory Kanté is Dood maar niet vergeten. Hij stierf vandaag in 2020 na een lang ziekbed. Mory Kanté was 70 jaar oud.

Mory Kanté is op 29 maart in Kissidougou in Guinee geboren. Zijn grootvader van moeders kant was een spiritueel leider in de regio waar de stam van Mory Kanté woonde. Hij gaf Mory Kanté ook zijn naam. Zowel de vader als de moeder van Mory Kanté waren Griots, dat wil zeggen dichter oftewel lofzanger met als doel de tradities en geschiedenis mondeling over te brengen. Zij woonden in de grensregio tussen Mali en Guinee.

IM: Mory Kante (yeke yeke)

Play