Maashorst wil boeren uit kerngebied

2606-Maashorst-LandschapSLABROEK – Het hart van natuurgebied de Maashorst moet vrij worden van boeren, dat stelde Jos van der Wijst in Jolwin.nl op MfmBrabant, die in het kader van de Week van het Buitengebied uitzond vanuit natuurcentrum De Maashorst in Slabroek. Van der Wijst, onder meer voorzitter van de stichting Natuurorganisaties De Maashorst, komt op voor de belangen van de natuur: “De natuur moet de ruimte krijgen in het kerngebied van de Maashorst.”

Voorzitter St. Natuurorganisaties De Maashorst Jos van der Wijst


Dat heeft volgens Van der Wijst met name te maken met de grondwaterstand in het natuurgebied. ,,De boeren onttrekken nu nog veel water uit het gebied met de beregening en dat zorgt voor verdroging. Wij willen juist een hogere waterstand, waardoor bijzondere plantensoorten de kans krijgen zich te ontwikkelen in De Maashorst.” In het kerngebied zit nu nog 1 groot varkensbedrijf, twee grote boeren die hun grond verhuren voor akkerbouw en wat losse eigenaren die hun grond verpachten voor intensive teelt van asperges en aardbeien.

Van der Wijst heeft er vertrouwen in dat hij uiterlijk in 2027 de boeren uitgekocht kan hebben. ,,Dat is het jaar dat in Brabant het natuurplan uitgevoerd moet zijn. Daarvoor heeft de overheid geld beschikbaar gesteld.” Niet dat de boeren onteigend kunnen worden. Dat zou voor Van der Wijst ook te ver gaan. Maar hij heeft er vertrouwen in dat de natuur echt de ruimte krijgt in het kerngebied van De Maashorst. ,,De boeren hoeven ook niet weg, ze mogen er blijven wonen en mogen hun bedrijf ook ombouwen naar de biologische landbouw.” Het rijk heeft ook in beleidsplannen vastgelegd dat 10 procent van het Nederlandse grondgebied voor natuur beschikbaar moet komen. De Maashorst is in dat plan opgenomen. “De natuur is kostbaar”, aldus Van der Wijst die er ook op wijst dat bijvoorbeeld de insectenstand onder druk staat.

In de Week van het Buitengebied heeft Dtv MfM Brabant extra aandacht voor het buitengebied. Vandaag, woensdag staat in het teken van de natuur en recreatie versus de agrarische sector. Zo neemt de agrarische sector ruim 60 procent van het totale oppervlak van de gemeenten Bernheze, Den Bosch, Oss en Uden in beslag. Bos en natuur omvat ruim 7 procent en recreatie bijna 4 procent.

Play